Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspierana przez fundusze polityki
Projekt partnerski Uczelni Łazarskiego (UŁa) i Georgian National University SEU w ramach akcji KA171-2022

 

 

Okres realizacji projektu:

01.08.2022 - 31.07.2024


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu złożoności i intensywności współpracy UŁa i SEU w obszarze kształcenia i badań naukowych poprzez zbudowanie mechanizmów kooperacji w efekcie wspólnej realizacji projektu mobilności w ramach Programu Erasmus+.

Partnerzy osiągną cel główny poprzez realizację trzech celów szczegółowych:

 1. zintensyfikowanie współpracy UŁa-SEU w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych poprzez realizację wzajemnego cyklu szkoleń dot. procesu badawczego w ramach mobilności STT
  • rezultat projektu: 12 zrealizowanych mobilności STT (UŁa 6, SEU 6)
  • rezultat pozabudżetowy: opracowany na podstawie wniosków z części warsztatowych szkoleń dokument pn. „Ramowy plan działania w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych przez UŁa i SEU”
 2. zintensyfikowanie współpracy UŁa-SEU w zakresie wspólnego rozwijania kształcenia z wykorzystaniem metody PBL (Problem Based Learning) w ramach mobilności STA
  • rezultat proj.: 12 zrealizowanych mobilności STA (UŁa 6, SEU 6)
  • rezultat pozabudżetowy: opracowany na podstawie wniosków z realizacji, w ramach mobilności STA, wykładów z wykorzystaniem PBL dokument pn. „Doświadczenia UŁa i SEU z wdrażania w proces kształcenia metody PBL”
 3. uzyskanie wniosków ze zrealizowanych mobilności studentów SEU na rzecz długoterminowego planu uruchomienia wspólnego kierunku studiów (double degree) przez UŁa i SEU
  • rezultat proj.: 6 zrealizowanych mobilności SMS (SEU 6)
  • rezultat pozabudżetowy: opracowany na podstawie wniosków z przebiegu mobilności studentów SEU w UŁa i zebranych uwag studentów dokument pn. „Ewaluacja przebiegu mobilności studentów SEU w UŁa”

Rekrutacja

Realizacja

Galeria

Dokumenty do pobrania